QUÀ TẶNG TÍCH ĐIỂM

LY CÁCH NHIỆT HCTO

Điểm quy đổi: 50 điểm

ÁO THUN HCTO

Điểm quy đổi: 100 điểm

USB HCTO

Điểm quy đổi: 150 điểm

DÙ HCTO

Điểm quy đổi: 200 điểm

DÙ GẤP NGƯỢC HONDA

Điểm quy đổi: 500 điểm

TÚI KÉO DU LỊCH HCTO

Điểm quy đổi: 300 điểm

BALO HCTO

Điểm quy đổi: 400 điểm

GỐI TỰA ĐẦU HCTO

Điểm quy đổi: 80 điểm

TÚI DU LỊCH HCTO

Điểm quy đổi: 125 điểm

VALI NHỰA KÉO HCTO

Điểm quy đổi: 345 điểm

QUÀ TẶNG ĐẶT HẸN

NÓN HCTO

Điểm quy đổi: điểm

KHĂN GIẤY HCTO

Điểm quy đổi: điểm

VIẾT HCTO

Điểm quy đổi: điểm

QUÀ TẶNG SINH NHẬT

GỐI TỰA ĐẦU HCTO

Điểm quy đổi: điểm

TÚI DU LỊCH HCTO

Điểm quy đổi: điểm

Phước Vinh: 0944 203 460 Bán Hàng: 0941 838 558 Xe qua sử dụng: 0939 141 828 Dịch Vụ: 0907 838 559